TERAHERTZvågor - tar din blodförsörjning till nästa nivå!

TERASTIM är det bästa du kan göra för dina blodkärl och blodförsörjning. Terahertzvågor tränger djupt in i kroppens vävnader och vidgar blodkärlen naturligt. Detta leder till många hälsofrämjande resultat.

Terahertzvågor - tar din blodförsörjning till nästa nivå!

TERASTIM är det bästa du kan göra för dina blodkärl och blodförsörjning. Terahertzvågor tränger djupt in i kroppens vävnader och vidgar blodkärlen naturligt. Detta leder till många hälsofrämjande resultat.

Aktivering av sovande kapillärer

Längden på alla kapillärer i människokroppen är 100 000 km. Med åldern, och om man inte tränar sina kapillärer, så fylls de periodvis inte med blod och blir inaktiva. Terastim återaktiverar dessa kapillärer.

aktivering av varje cell

Djup förbättring av mikrocirkulationen återställer skadade celler och underlättar bortforsling av döda celler. Cellerna får mer energi, vilket har en föryngrande effekt på alla mänskliga organ och system.

SJÄLVLÄKANDE MEKANISMER AKTIVERAS

Det är hjärnan som reglerar alla funktioner i kroppen, framför allt hypofysen och hypotalamus, vilka är huvudstrukturerna som styr de reglerande mekanismerna – nervsystemet och hormonsysstemet.

Terahertzterapi

Terahertz frekvensområde ligger mellan 0,1 till 10 TH eller från 100 Ghz till 10000 Ghz.
Jämfört med andra vibrationer så har terahertzvågor en högre kompatibilitet med levande organismer. Terahertzvågornas viktigaste egenskap är deras stora genomträngningsförmåga i kroppen. Med andra ord så kan man med dessa vågor nå vilket organ eller struktur som helst i kroppen.

Den största terapeutiska effekten av terahertzvågor ger aktiveringen av kväveoxid (NO), något som har bevisats i flera studier.

THZ vågor, via resonans, aktiverar produktionen av NO

Egen (endogen) kväveoxid tillverkas inuti alla blodkärl och kapillärer, men med åldrandet så minskas produktionen av NO, vilket orsakar dålig blodcirkulation – orsaken till nästan alla hälsoproblem.

När man riktar THZ vågor mot kroppen så, via resonans, aktiveras produktionen av NO. Denna produktion ligger i resonansområdet 150 Ghz. Våra terahertzapparater heter Terastim.

Produktion av kväveoxid i kroppen

En normal produktion av kväveoxid i kroppen är så gott som avgörande för vår hälsa. 1998 fick 3 forskare Nobelpriset för deras upptäckt av att kväveoxid är en signalmolekyl i hjärtkärlsystemet.

Upptäckterna gällde hjärtkärlsystemet, men kväveoxid har senare visat sig vara en viktig signalmolekyl även i nervsystemet och i immunsystemet, och den medverkar i regleringen av viktiga funktioner. Framför allt så vidgar kväveoxid blodkärlen och gör dem mer elastiska, vilket leder till en förbättrad blodcirkulation

Resonansområdet 150 Ghz

Egen (endogen) kväveoxid tillverkas inuti alla blodkärl och kapillärer, men med åldrandet så minskas produktionen av NO, vilket orsakar dålig blodcirkulation – orsaken till nästan alla hälsoproblem.
När man riktar THZ vågor mot kroppen så, via resonans, aktiveras produktionen av NO. Denna produktion ligger i resonansområdet 150 Ghz.

Våra terahertzapparater heter Terastim

Produktlinjen består av Terastim Pannband, Terastim Fot,
Terastim Universal. De bygger alla på flera olika chip baserade på en särskild ädelsten som är utformad i ett visst mönster som varken behöver el eller batteri. Detta mönster sänder ut svaga terahertzvågor. Dessa vågor kan enkelt mätas med en indikator.

En stämgaffel för kväveoxid

Trots att dessa vågor är supersvaga, ligger deras styrka på samma nivå
som kroppens egen strålning och kan därför lättare komma i resonans
med kroppen, i vårt fall med produktionen av NO.
Alla sändare i Terastimprodukterna fungerar som en stämgaffel för
kväveoxid. När produktionen av kväveoxid förbättras, så förbättras
blodcirkulationen i det behandlade området. Tack vare att
terahertzvågorna tränger djupare in i kroppen, så kan vi förbättra
blodcirkulationen överallt i kroppen

Cirkulationen i hjärnan

Ta t.ex. hjärnan som ett exempel. Vid 50 års ålder har oftast blodgenomströmningen i hjärnan halverats, vilket leder till att många funktioner i kroppen försvagas.
När vi använder pannbandet så fungerar den som en stämgaffel för NO och
aktiverar därmed cirkulationen i hjärnan, vilket med tiden leder till en förbättring av olika funktioner inklusive minnet, har antistresseffekt, ger bättre sömn o.s.v.

Terastimprodukter

 På liknande sätt fungerar Terastim nacke – spänningar reduceras och cirkulationen förbättras vilket förbättrar blodtillförseln till hjärnan.

I Terastim fot aktiveras alla reflexogena zoner, vilket positivt påverkar hela kroppen. Terastim Universal sänder ut både terahertzvågor och infrarött ljus. Värmen gör terahertz inverkan mer effektiv och denna produkt är särskilt bra för skelettet och lederna. Hela Terastimserien är ett naturligt sätt att, via stämgaffel principen, aktivera kroppens egna resurser.

HUR TERAHERTZ VÅGOR KAN GÖRA OSS FRISKARE.

Lite teori

När vi utför behandlingar bör vi känna till att våra kroppar består av olika system som är sammankopplade.

Dessa är:
1. Det fysiska systemet
2. Det biokemiska systemet
3. Det elektriska systemet
4. Det energetiska systemet
5. Informationssystemet
6. Vibrationssystemet

Det fysiska systemet

Det fysiska systemet behandlas med fysiska övningar, motion, andningsövningar, vatten, m.m.

Det biokemiska systemet

Det biokemiska systemet behandlas med biokemiska komponenter, bl.a näring, kosttillskott

Det elektriska systemet

Det elektriska systemet behandlas med olika elektriska apparater, jordning, m.m

Det energetiska systemet

Det energetiska systemet behandlas med akupunktur, mentala övningar, speciella apparater.

Informationssystemet

Informationssystemet behandlas med speciella mentala övningar

Vibrationssystemet

För att förstå vad människans vibrationssystem är, så måste man känna till att allt som finns i kroppen – organ, vävnader, system, blod, lymfa, vätskor, molekyler,  gener etc. har sina vibrationer.

När organ, system och andra fysiska substanser i kroppen förändras så förändras deras vibrationer automatiskt. Om vi vet vilka vibrationer fysiska substanser har så kan vi genom vibrationer återställa de fysiska funktionerna. Hur går det till? Vid hälsoproblem, sjukdomar, åldrande förändras alltid vissa fysiologiska parametrar och avviker från normala nivåer. Samma sak händer med vibrationerna som är kopplade till dessa parametrar.

Om t.ex. cellernas membran förlorar sin potential så börjar cellerna att fungera sämre. Men om vi känner till vilka membranens vibrationer är så kan vi genom resonans återställa cellernas membran.

Triomed är stämgaffel för cellernas membran

Precis så fungerar vår apparat Triomed. Den sänder ut supersvaga vibrationer (42 Ghz) till organ och vävnader och förbättrar cellernas membran, vilket märkbart förbättrar organens och vävnadernas funktioner.

Det fungerar på ett liknande sätt som med ett piano: om pianot är ostämt, så kan man med hjälp av en stämgaffel återställa de normala tonerna. Triomed är en stämgaffel för cellernas membran.

Aquatone är stämgaffel för kroppens miljö

Vår apparat Aquatone är en stämgaffel för kroppens vätskor. På samma sätt förbättrar Aquatone med sina supersvaga vibrationer (1 Ghz), via resonans, kroppens vätskor och återställer vätskornas strukturer, vilket leder till en förbättring av många kroppsfunktioner.